Odomknite maximálny výkon vášho biznisu

Eliminujte zdlhavé manuálne procesy, ktoré spomaľujú rozvoj vašej firmy. Naše automatizácie vám pomôžu zvýšiť efektivitu, ušetriť čas a urýchliť rast. Sústreďte sa výhradne na kľúčové záležitosti, získajte neférovú výhodu a mnohonásobne zvýšte vaše výsledky.

Strácate množstvo času a finančných zdrojov

V súčasnom rýchlo sa meniacom svete podnikania firmy plytvajú neprimerané množstvo kľúčových zdrojov.

Manuálne vykonávané procesy, zastarané metódy a plánovanie bez podpory digitálnych nástrojov spôsobuje neefektívne fungovanie, ktoré zvýhodňuje konkurenciu a bráni dosiahnuť váš plný potenciál.

McKinsey report insights

45%

aktivít možno automatizovať pomocou existujúcich technológii.

Workmarket report insights

240 hodín

práce môže každý zamestnanec ročne ušetriť pri implementácii automatizácie.

BCG report insights

18%

je priemerný rast príjmov spoločností, ktoré automatizujú svoje procesy.

Získajte viac výsledkov za kratší čas s rovnakým počtom ľudí

Digitálna transformácia vám pomôže automatizovať zdĺhavé rutinné procesy, pracovať rýchlejšie, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Ako? My vám všetko nastavíme a vy sa môžete ďalej venovať iba práci, ktorá má skutočne význam. Pretože automatizácia neznamená pracovať menej - znamená to tráviť čas prácou, na ktorej vám záleží.

Čo tým získate?

Existuje veľké množstvo aspektov, ktoré ovplyvňujú progres vášho biznisu. My sa sústredíme iba na tie, vďaka ktorým sa uskutočňuje reálna zmena. Vieme rozoznať rozdiel medzi snahou a výsledkami.

Time

Vaša hlavná výhoda začína ušetreným časom, ktorý môžete primárne využiť na rast firmy.

Workforce

Získajte pracovnú silu naviac bez nákladov. Na veľké množstvo procesov už ľudí nepotrebujete.

Focus

Vaši zamestnanci už nebudú naďalej robiť zdĺhavé manuálne úlohy, ale sústrediť sa iba na výsledky.

Revenue

Všetky tieto výhody vedú bez výnimky k zvýšeným tržbám, čo je v konečnom dôsledku to hlavné.

Výhody automatizácie

Automatizácia prináša revolúciu v efektívnosti a produktivite v mnohých odvetviach. Tieto výhody nielenže zvyšujú kvalitu práce, ale tiež transformujú spôsob, akým firmy a organizácie fungujú.

1. Neustála produktivita

Na rozdiel od ľudí, automatizované systémy pracujú bez prerušenia a bez potreby odpočinku, čo zaručuje produktivitu 24/7.

2. Stála dokonalosť

Automatizované systémy pracujú konzistentne, bez rizika chýb spôsobených ľudskou nepozornosťou, či únavou.

3. Blesková efektivita

Manuálne úkony, ktoré môžu trvať hodiny, sú pomocou automatizácie vykonané v priebehu niekoľkých sekúnd.

4. Rýchle návraty investície

Hoci počiatočné investície môžu byť vyššie, dlhodobé úspory a zvýšená efektivita rýchlo prekonajú tieto náklady.

5. Presné dokumentovanie

Vďaka automatizácii sú všetky procesy presne zaznamenané, čo zabezpečuje transparentnosť a odstraňuje nejasnosti.

6. Optimalizácia pracovnej záťaže

Automatizujte rutinné činnosti a umožnite svojmu tímu zameriavať sa na strategické a kľúčové aktivity.

Proces nastavený pre vás

Naše služby

Ponúkame všestranné moderné riešenia, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše podnikanie v najdôležitejších oblastiach.

Obchod

Získajte plnú kontrolu nad obchodnými procesmi. Zvládnite väčšie množstvo dopytov a ponúk. Ušetrite čas vašich obchodníkov, zvýšte dosah a konverzie.
Personalizácia
CRM
Chatbots

Projektový Management

Majte plnú kontrolu a prehľad nad vašim tímom, plánovaním, a firemnými prostriedkami. Zvládnite väčšie množstvo úloh, projektov alebo klientov. Zvýšte celkovú efektivitu chodu vašej firmy.
Ciele
Komunikácia
Monitoring
Štruktúra
Úložisko Zdrojov

Financie

Zjednodušte zložité finančné procesy. Automaticky vystavujte a zbierajte faktúry, reklamácie alebo pokuty. Zlepšite prehľad nákladov, finančných dokumentov a dát.
Fakturácia
Budget
Náklady

Marketing

Automatizujte dosah obsahu skrz všetky média a celkovú cestu zákazníka. Oslovte cieľové skupiny s personalizovanými správami, dosiahnete vyššie konverzie a lepší návrat z investícií.
Reklama
Content
Emaily
Workflowy
Funnely
Proces nastavený pre vás

Ako to funguje?

Digitálna transformácia sa skladá z piatich kľúčových krokov.

Bezplatná konzultácia

Počas úvodnej konzultácie prediskutujeme vaše požiadavky, priestory na zlepšenie a obchodné ciele. To nám pomôže začať chápať, ako môžeme pomôcť práve vášmu biznisu.

Dôkladný prieskum príležitostí a vytvorenie stratégie

Po telefonáte náš tím dôkladne zhodnotí vaše existujúce systémy, pracovné postupy a procesy. Naše zistenia využijeme na vytvorenie stratégie automatizovaného systému na mieru. Tento plán vám predložíme a vysvetlíme vám rôzne návrhy riešenia a ich prínos.

Pilotný program

Po diskusii, úpravách a schválení navrhovanej stratégie môžeme realizovať jeho malú časť ako pilotný program. Môžete si tak na vlastnej koži vyskúšať výhody našich služieb bez rozsiahlych záväzkov.

Implementácia a integrácia

Po schválení výsledkov pilotného projektu pristúpime k implementácii v plnom rozsahu a integrujeme nové automatizované systémy do vašej existujúcej infraštruktúry. Samozrejme poskytneme aj školenia pre váš tím, aby sa zabezpečilo, že dokáže efektívne využívať vaše nové systémy.

Priebežná podpora a partnerstvo

Náš vzťah nekončí implementáciou. Ponúkame priebežnú technickú podporu, aktualizácie a konzultácie, aby sme vám pomohli prispôsobiť sa akýmkoľvek zmenám a neustále zlepšovať vaše procesy, čím zabezpečíme úspešnú dlhodobú spoluprácu a priebežné zlepšovanie výsledkov vašej firmy.

Sme váš partner v digitálnej transformácii

Nechajte to na nás a vy sa sústreďte na rást firmy.

Často kladené otázky

Zistite odpovede na bežné otázky o nás a našich procesoch.
Čo je to automatizácia?
Keď hovoríme o automatizáciách, tak tým myslíme to, že úlohy alebo celé procesy vykoná namiesto človeka technológia. Tento koncept je úzko spojený s digitálnou transformáciou a využíva moderné technológie, ako sú umelá inteligencia (AI), automatizované systémy a softvérové nástroje.
Aký je rozdiel medzi automatizáciou a digitalizáciou?
Digitalizácia je prvý krok k automatizácii, ktorý berie analógové činnosti a vykonáva ich digitálne. Predstavte si, že namiesto tlačenej faktúry vystavíte faktúru v elektronickej podobe. Automatizácia potom dokáže faktúru vystaviť sama ihneď po dokončení úlohy, poslať zákazníkovi na email a informovať vás o jej úhrade.
Koľko automatizácia stojí?
Než sa do vývoja automatizácie pustíme, tak vám povieme predpokladanú cenu alebo vám ponúkneme jasnú fixnú cenu. Vždy sa snažíme, aby bola vaša návratnosť investície v horizonte pár mesiacov.
Ako funguje bezplatná konzultácia?
Naša konzultácia začína vzájomným stretnutím alebo online rozhovorom, kde sa dozvieme o vašich problémoch, požiadavkách a cieloch. Na základe týchto informácií vypracujeme individuálny plán a stratégiu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Aký prínos bude mať digitálna automatizácia pre moju firmu?
Digitálna automatizácia zvýši efektivitu vašej firmy, ušetrí čas, minimalizuje chyby a zlepší spokojnosť zákazníkov. Optimalizuje náklady, umožňuje rýchlejšie prispôsobenie sa zmenám a poskytuje konkurenčnú výhodu. Okrem toho je naším cieľom zabezpečiť, aby ste zrýchlili rast firmy a dosiahli vopred odkomunikované ciele.
Zvládnete automatizovať komplikované procesy?
Automatizačné procesy sú schopné sa postarať o rozmanité úlohy - od jednoduchých opakovaných úloh až po tie zložité. Každý prípad je ale trochu iný. Pred začatím sa dôkladne oboznámime s vašou infraštruktúrou a navrhneme optimálny postup.
S akými typmi firiem spolupracujete?
Spolupracujeme hlavne s malými a strednými firmami. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby efektívne podporovali potreby a požiadavky bez ohľadu na odvetvie vašej firmy.
Ako dlho trvá implementácia digitálnej automatizácie?
Dĺžka implementácie digitálnej automatizácie sa líši v závislosti od rozsahu a komplexnosti projektu. Menšie automatizované úlohy môžu byť dokončené za niekoľko dní, zatiaľ čo komplexné projekty môžu trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Presný časový rámec sa určuje počas bezplatnej konzultácie a vypracovania individuálneho plánu.
Zabezpečíte školenie pre mojich zamestnancov?
Áno, po úspešnej implementácii zabezpečujeme školenie pre vašich zamestnancov, tak, aby boli schopní účinne využívať nové automatizované procesy a nástroje. Týmto spôsobom zabezpečíme, že váš tím bude mať potrebné znalosti a zručnosti na plné využitie výhod vo vašej firme.
Stratím kontrolu nad svojimi procesmi?
Navrhuje a implementuje automatizáciu s dôrazom na to, aby ste mali plnú kontrolu nad nastavením a fungovaním systémov. Takisto zabezpečujeme presnosť a konzistentnosť vo vašich operáciách, čo vám umožní lepší prehľad a monitorovanie výsledkov.